KBRN Çözümleri

Özellikle içinde bulunduğumuz Orta Doğu Bölgesi’nde KBRN ajanlı tehditler devam etmektedir. 

KBRN ortamında muharebe sahasında beka yeteneğinin artırılması için geliştirilmiş olan toplu temizlenme ve korunma istasyonları kullanılmaktadır. 

COLPRO olarak da adlandırılan bu tip ekipmanların üretimi konusunda dünya lideri olan UTILIS, ROFI, ve LANCO ürünleri en gelişmiş dünya ordularının envanterinde yer almaktadır. 

Temizlenme ve korunma istasyonlarına ek olarak, biyolojik ve radyolojik partiküllerin dış çevre ve iç ortam arasında çapraz kirlenmesini engelleyen portatif KBRN yaralı taşıma ünitesi (CAPSULS) de ürün havuzumuzda bulunmaktadır. CAPSULS dünya pazarının bu konudaki lokomotif ürünü olup ABD ve Avrupa patentlerine de sahiptir.