• Endüstriyel yatırım projeleri,
 • Enerji nakil, petrol ve doğalgaz boru hatları,
 • Enerji santralleri, (Termik, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri)
 • Fabrikalar ve üretim tesisleri,
 • Liman ve havalimanları gibi stratejik bölge ve tesisler için,

güvenlik değerlendirmeleriyle risk analizleri hazırlıyoruz.

 • Stratejik değerlendirme
 • Politik ve askeri durum
 • Ekonomik çıkarlar
 • Demografi ve sosyal yapı
 • Çatışma bölgeleri
 • Terörizm
 • Enerji güvenliği
 • Kişisel koruyucu güvenlik tedbirleri
 • Seyahat güvenliği
 • Haberleşme güvenliği