Güvenli bir gelecek

CASS Savunma ve Uzay Teknolojileri A.Ş.nin amacı, ülke savunmasının ihtiyaç duyduğu kritik hizmet, teknoloji ve ürünleri yerli iş gücü ve bilgi birikimini azami ölçüde kullanarak en etkin şekilde karşılamaktır.